Projekti Meeskond

ISO 13485 sertifitseeritud ja auditeeritud ettevõttena suudab Selfdiagnostics oma meeskonnaga projekti edukalt ja kiiresti ellu viia ning varustada eelisjärjekorras Eestit juba 2021. aastal maailmas ainulaadse kiirtestiga – avame 2021. aastal Eestis esimese ja maailmas ainulaadse multifunktsionaalse meditsiinidiagnostika testide tootmise tehase, mis varustaks nii Eestit kui teisi riike juba lähiaastatel vajalike diagnostikavahenditega ning hajusa ja patsiendilähedase Selfdiagnostics COVID/Flu RNA kiirtestidega.

Selfdiagnosticsi projektide võtmemeeskonda kuuluvad peale suurte kogemustega teadlaste ja inseneride ka rahvusvaheliselt tunnustatud eksperdid, kellel on laialdane kogemus ravimite ja meditsiiniliste seadmete müügis, arendamises ning tootmises.

Selfdiagnostics on oma meeskonna liikmete kaudu osalenud rohkem kui 20 meditsiiniseadme ja 8 ravimi maailma turule toomises (PCR tehnoloogia, glükomeetrid, Tamiflu jms). Oleme sellega saanud tuntavat rahvusvahelist tähelepanu ja võitnud nii Euroopa Komisjoni kui ka Saksa ja Eesti riigi arendusgrantide konkursse, mis teeb meist usaldusväärse ja kogemustega ettevõtte.

Leipzigis asub Selfdiagnostics tütarettevõte Selfdiagnostics Deutschland GmbH maailmatasemel R&D keskus (BioCity Campus Lepizig) https://www.biocity-campus.com/bio-city-leipzig/

Omame laialdast tootearenduse kogemust, mille tõestuseks on rahvusvahelised grandid ja investeeringud suuruses 20 miljonit eurot, millega oleme edukalt sertifitseerinud Multitest platvormi ja valideerinud kliiniliselt Multitest kiirtesti. Meie projektid ja nende tulemused on korduvalt ja edukalt auditeeritud finantseerijate poolt. Viimane audit on tehtud Saxonian Development Fund’i poolt 2019 aastal ja audit läbiti märkusteta.

Samuti omame laialdast kogemust toomistehaste, -liinide, -protsesside ja -meeskonna loomisel ja juhtimisel. Meie meeskonda kuuluvad inimesed, kellel on üle kümneaastane kogemus toomisvaldkonnas ja kelle igapäevaseks tööks on olnud toomisliinide automatiseerimine, tootmisprotsesside juhtimine, meeskondade komplekteerimine ja tehaste juhtimine ja seda Saksamaa kõige arenenumas piirkonnas Stuttgartis. Meie personal on saanud põhjaliku väljaõppe ja kogemuse Lean (timmitud) tootmistehnoloogia ja tootmine 4.0 valdkonnas järgides Toyota tootmisfilosoofiat. Omame Six Sigma (6σ) kõrgeimat musta vööd tootmises, mis tagab, et meie poolt rajatav tootmine järgib Motorolla poolt ellu kutsutud standardit, mille kohaselt on 99,99966% toodetest defektivabad.

Meie võtmemeeskonda Selfdiagnostics OÜ’s ja tema 100% tütarettevõttes Selfdiagnostics Deutschland GmbH’s kuuluvad:

Nimi Ametikoht Kogemus ja kompetentsid
Marko Lehes, MSc, MBA – ettevõtlus ja tehnoloogia juhtimine. Juhatuse esimees, Selfdiagnostics asutaja 12-aastane rahvusvaheline meditsiinitehnoloogia ja -toodete arendamise kogemus ja 20-aastane tippjuhi kogemus avalikus- ja erasektors.

–          Laialdane organisatsioonide ja suurprojektide juhtimise kogemus olles vastutav 150 (RIK) ja 300 (SMIT) inimesega organisatsioonide loomise/juhtimise eest.

–          8 üle-Euroopalise meditsiinivaldkonna arendusprojekti ellukutsumise ja juhtimise kogemus: http://selfdiagnostics.eu/funded-projects/ kogu eelarvega 20 miljonit eurot.

–          Selfdiagnostics tehnoloogia üks autoritest ja leiutajatest

Prof Tamas Bartfai Arendusnõukogu liige Endine Hoffmann La Roche asepresident

–          Kogemus 8 ravimi arendamisel ja turule toomisel (sh Tamiflu ost La Roche  poolt)

–          Oli asepresidendina vastutav La Roches PCR patendi ülevõtmise ja juurutamise eest

–          Oli asepresidendina vastutav La Roches Boehringer Mannheim ülevõtmise eest 11 miljardi euro väärtuse tehinguga

Rootsi Kuningliku teadusakadeemia liige,

Euroopa Akadeemia liige

Ameerika teaduse edendamise ühingu (AAAS) liige

Oxford, Yale, Pennsylvania ülikoolide dotsent, Stockholmi ülikooli professor

Prof Ülo Langel Arendusnõukogu liige, Selfdiagnostics asutaja Tartu Ülikooli professor

Stockholmi Ülikooli professor

Euroopa Akedeemia liige

Ljubljana Ülikooli  aukülalisprofessor

Scripps Uurimisinstituudi   külalisprofessor

–          Selfdiagnostics tehnoloogia üks autoritest ja leiutajatest

–          Üks patentide autoritest

Dr Helmut Kamlah, PhD Arendusnõukogu liige Endine Roche Diagnostics asepresident

Endine Boehringer Mannheim asepresident

–          Kogemus 20 meditsiiniseadme arendamisel ja turule toomisel

Stefan Angielsky, MSc., MBA, Dipl.-Ing Tootmisjuht 7-aastane meditsiiniseadmete tootmise ja tehase juhtimise kogemus Saksamaalt.

–          Täisautomaatse inhalaatorite toomistehase ja 100 liikmelise meeskonna juhtimise kogemus

–          Tehase, liinide ja protsesside arendamise ja juurutamise kogemus juhtides 30 insenerist koosnevat meeskonda ja juurutusprojekti

Christian Lange, Dipl.-Ing & Dipl.-Wirt.-Ing Tootmisseadmete ja protsesside arendamise projektijuht 12-aastane kogemus meditsiini ja toomise valdkonnas  Saksamaalt

–          8 aastane meditsiinivaldkonna arendus- ja tootmisettevõtte tegevjuhtimise kogemus

Dr Katrin Krõlov, PhD Teadusarendusjuht 10-aastane teadusarenduse kogemus

–          Selfdiagnostics tehnoloogia üks autoritest ja leiutajatest

–          Üks patentide autoritest

Harri Peiker, MBA Operatsioonide juht 15-aastane müügi ja organisatsioonide juhtimise kogemus

–          Selfdiagnostics rahvusvahelise müügivõrgu loomine 200 distribuutorit 50 riigist

–          HIV testi Saksamaa turule toomine ja juurutamine

Tiit Suuder, MBA Strateegiliste algatuste ja müügivaldkonna juht 20-aastane suurprojektide algatamise ja juhtimise kogemus.

–          Kinnisvara arendamise kogemus Ülemiste City’s ja Kakumäe sadamas olles vastutav projektide elluviimise eest

Dr Indrek Tulp, PhD Tehnoloogia arendusjuht, Selfdiagnostics asutaja 15-aastane teadusarenduse kogemus

–          Selfdiagnostics tehnoloogia üks autoritest ja leiutajatest

–          Üks patentide autoritest

Dr Cindy Baumann, PhD Tootearenduse ja ISO 13 485 kvaliteedijuht 10-aastane IVD toodete arendamise kogemus

–          Selfdiagnostics Multitest CT/NG arendmine, valideerimine ja sertifitseerimine

–          ISO 13485 juurutamine ja sertifitseerimine

Kokku luuakse aastaks 2028 täiendavalt Eestisse 750 töökohta, millest 375 on tootmispersonal ning 375 arendus-, müügi- ja administratiivpersonal.

Selfdiagnostics on Eesti omanikele kuuluv äriühing, mille omanikeks on:

  1. Marko Lehes – 51%
  2. Indrek Tulp – 19 %
  3. SmartCap AS (Eesti riigile kuuluv äriühing) – 14%
  4. Ülo Langel – 10 %
  5. Red Hot OÜ (Andres Kall) – 4%

Selfdiagnosticsil on 100% tütarettevõte Selfdiagnostics Deutschland GmbH Saksamaal. Selfdiagnosticsi tegevused on jaotatud Eesti ja Saksa äriühingute vahel. Selfdiagnostics OÜ keskendub teaduslikele alusuuringutele, äriarendusele ja müügile ning tütarettevõte Saksamaal keskendub toote- ja tootmisarendusele. Selfdiagnostics teaduslaborid asuvad Leipzigi Biocity biotehnoloogia pargis ning Tartu Ülikooli Tehnoloogia Instituudi juures.

Oleme viimase kümne aasta jooksul oma meekonnaga osalenud 8 teadusprojektis avaldanud üle kümne teaduspublikatsiooni ja esitanud 7 patenditaotlust. Oleme hinnatud eksperdid molekulaardiagnostika- ning meditsiiniseadmete arendamise ja tootmise valdkonnas.